شهریور ۰۹، ۱۳۸۸

علوم هم باید علوم حیوانی باشد !


آیت الله خامنه‌ای تحصیل حدود دو میلیون دانشجو از سه میلیون و نیم دانشجوی ایران در رشته‌های علوم انسانی را مسئله‌ای «نگران‌کننده» دانست !

شهریور ۰۸، ۱۳۸۸

چقدر خندیدیم ، خیلی‌ باحال ، دمتون گرم...سعید شریعتی 40 روز بعد از ما دستگیر شده است.کلی اخبار بیرون زندان را در این 40 روزه تعریف کرد. چه اوضاعی بوده است و ما بی خبر بودیم. خیلی سعی کردم از سعید شریعتی بفهمم که با چه هدفی و با چه برنامه ای این کارها صورت گرفته و کجای آن به سود مردم بوده، نفهمیدم. او هم نمی دانست. فقط ماجراها را تعریف می کرد. از حمایتهای با مزه آدمها و طیف های مختلفی که در خارج از کشور لباس سبز پوشیده بودند هم حرف زد. شیر تو شیری بوده خوشمزه. بی خبری هم عجب عالمی است. هر کس ایران امروز را بشناسد می داند که دود آشوبهای خیابانی تنها به چشم مردم و تاریخ وعظمت ایران میرود....

فرمانده سپاه: تعداد کشته شدگان بسیجی از مخالفان بیشتر بود
شهریور ۰۴، ۱۳۸۸

بیانیه‌ مهم ستاد خران در حمایت از بیدادگاهی‌های اخیر !


ما خران که همواره خر بوده ایم و خر هم خواهیم ماند ، یک صدا و به یک عر اعلام میداریم که به حقانیت، بیطرفی و عدالت دادگاه جمهوری اسلامی ایران باور داریم . عرآمین

شهریور ۰۳، ۱۳۸۸

توپ مرواری


...مگر براي ما چه آوردند مذهب آنها سيكيم خياردي است معجون دل به هم زني از آرا و عقايد مختلف متضادي است كه از مذاهب و اديان و خرافاتِ سلف هول هولكي و هضم نكرده استراق و بي تناسب به هم در آميخته شده است و دشمن ذوقيات حقيقيِ آدمي و احكام آن مخالف با هرگونه ترقي و تعالي اقوام و ملل است و به ضرب شمشير به مردم زور چپان كرده اند.يعني شمشير بران و كاسه گدايي است. يا خراج و جزيه به بيت المال مسلمين بپردازيد يا سرتان را مي بريم. هر چه پول و جواهر داشتيم چاپيدند, آثار هنري ما را از بين بردند و هنوز هم دست بردار نيستند هر جا رفتند همين كار را كردند. ما كه عادت نداشتيم دخترانمان را زنده به گور كنيم چندين ملكه از جمله «ايزابل دخت» در آندلس پادشاهي كرده اند ما براي خودمان تمدن و ثروت و آزادي آبادي داشتيم و فقر را فخر نمي دانستيم, همه اين ها را از ما گرفتند و به جايش فقر و پريشاني مرده پرستي و گريه و گدايي و تاسف و اطاعت از خداي غدار و قهار و آداب كون شويي و خلا رفتن برايمان آوردند, همه چيزشان آميخته با كثافت و پستي و سود پرستي و بي ذوقي و مرگ و بدبختي است. چرا ريختِ شان غمناك و موذي است و شعرشان مرثيه و آوازشان چسناله است؟چون كه با ندبه و زوزه و پرستش اموات همه اش سرو كار دارند. براي عربِ سوسمار خوري كه چندين صد سال پيش به طمعِ خلافت تركيده, زنده ها بايد تمام عمر به سرشان لجن بمالند وگريه و زاري بكنند. در كليساي ما بوي خوشِ عطر و عبير پراكنده است و نغمه ساز و آواز به گوش مي رسد, در مسجد مسلمانان اولين برخورد با بوي گند خلاست كه گويا وسيله تبليغ براي عبادتشان و جلب كفار است تا با اصول اين مذهب خو بگيرند. بعد حوض كثيفي كه دست و پاي چركين خودشان را در آن مي شويند و به آهنگ نعره موذن روي زيلوي خاك آلود دولا و راست مي شوندو براي خداي خون خوارشان مثل جادوگران ورد و افسون مي خوانند. جشن نوئل ما يا گل و گياه و عطر و شادي و موزيك برگزار مي شود, عيد قربان مسلمانان با كشتار گوسفندان و وحشت و كثافت و شكنجه جانوران انجام مي گيرد. دوره مردانه گي و گذشت و هنرنمايي و دلاوري با رستم و هركول سپري شد در اسلام بايد از روي پهلواناني مانند زينالعابدين بيمار و امام حسين كه تكيه به نيزه غريبي مي كندگرده برداشت. خداي ما مهربان و بخشايشگر است, خداي جهودي آن ها قهار و جبار و كينه توز است و همه اش دستور كشتن و چاپيدن مردمان را مي دهد و پيش از روز رستاخيز حضرت صاحب را مي فرستد تا حسابي دخل امتش را بياورد و آن قدر از آن ها قتل عام بكند كه تا زانوي اسبش در خون موج بزند تازه مسلمان مومن دو آتشه كسي است كه به اميد لذت هاي موهومِ شهواني و شكم پرستي آن دنيا با فقر فلاكت و بد بختي عمر را به سر برد و وسايل عيش و نوش نماينده گان مذهبش را فراهم بياورد.همه اش زير سلطه اموات زنده گي مي كنند و مردمان زنده امروز از قوانين شوم هزار سال پيش تبعيت مي نمايند كاري كه پست ترين جانور نمي كند. عوض اين كه به مسايل فكري و فلسفي و هنري بپردازند كارشان اين است كه از صبح تا شام راجع به شك ميان دو و سه و استحاضه قليله و كثيره و متوسطه بحث كنند. اين مذهب براي يك وجب پايين تنه از جلو و عقب ساخته و پرداخته شده, انگار كه پيش از ظهور اسلام نه كسي توليد مثل مي كرده و نه سر قدم مي رفته !كه] خدا آخرين فرستاده برگزيده خود را مامور اصلاح اين امور كرد, تمام فلسفه اسلام روي نجاسات بنا شده اگر پايين تنه را از آن بگيرند اسلام روي هم مي غلتد و ديگر مفهومي ندارد. بعد هم علماي دين مجبورند از صبح تا شام با زبان ساخته گي عربي سر و كله بزنند و سجع و قافيه هاي بي معنا و پر طمطراق براي اغفال مردم بسازند و يا تحويل هم بدهند. سرتاسر ممالكي را كه فتح كردند مردمش را به خاك سياه نشاندند و به نكبت و جهل و تعصب و فقر و جاسوسي و دورويي و تقيه و دزدي و چاپلوسي و كون آخوند ليسي مبتلا كردند و سرزمينش را به شكل صحراي برهوت درآوردند. درست است كه عرب پست تر از اين بود كه از اين فضولي ها بكند و اين فتنه را جاسوسان يهودي راه انداخته اند و با دست خودشان درست كردند براي اين كه تمدن ايران و روم را براندازند و به مقصودشان هم رسيدند, اما عصاي موسا كه مبدل به اژدها شد و خود موسا ازش ترسيد, اين اژدهاي هفتاد سر هم دارد دنيا را مي بلعد. ديگر بس است. آندلس مال آندلسي هاست. همين روزي پنج بار دولا و راست شدن جلو قادر متعال كه بايد به زبان عربي با او وراجي كرد, كافي است كه آدم را توسري خور و ذليل و پست و بي همه چيز بار بياورد. بديهي است كه اين مذهب دشمن بشريت است فقط براي غارتگران و استعمار چيان آينده جان مي دهد...

مرداد ۲۹، ۱۳۸۸

بسیج آرامش را به جامعه بازگرداند !


فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران سرتیپ پاسدار عبدالله عراقی گفت که سپاه پاسداران در مقابل "اغتشاشات" احساس مسئولیت کرد و بسیج آرامش را به جامعه بازگرداند!

مرداد ۲۳، ۱۳۸۸

آفرین


آفرین گفتن به آخوند بسی‌ مشکل است ولی‌ این یکی‌ را چطور می‌‌شود نگفت، آفرین.

کروبی : ".... به این آقایان می گویم که مستندات من کسانی بوده اند که نزد من آمده اند که یا خود مورد آزار قرار گرفته بودند و یا اینکه شاهد بوده و یا کسانی نزد آنها اقرار کرده بودند. پس من آدمی نیستم که بدون آنکه مستنداتی داشته باشم و بنابر یک تلفن و یا اینکه کسی حرفی را بدون پشتوانه به من زده باشد چنین نامه ای را بنویسم." آقای لاریجانی نگران آن است که به سرنوشت دکتر حداد عادل گرفتار شود و او را از ریاست مجلس حذف کنند چطور می شود که بدون آن که تحقیقی صورت گیرد و جلسه ای تشکیل شود می گویید این ماجرا کذب محض بوده است. آخر نباید آقای لاریجانی و بروجردی این قدر شتاب زده درباره محتوی این نامه موضعگیری می کردند و شاید بهتر بود که این دوستان نیز به مانند آقای شاهرودی حداقل هیاتی را می فرستادند تا اصل ماجرا را از من جویا شود ، نه انکه حرف های آقای بروجردی را چهل بار از تلویزیون پخش کنند ولی حتی یک کلمه از حرف های مرا پخش نکنند.
متاسفم از اینکه مردمی را که به بهانه اعتراض به یک انتخابات بازداشت کرده اند، چنین مورد شکنجه قرار داده اند به طوری که من شنیده ام که افراد را در کهریزیک لخت می کردند و چهار دست و پا می نشاندند و سوار بر آنها می شدند و به آنها می گفتند که صدای حیوانات را در بیاورید. هنگامی که افراد را شکنجه می‌کردند به انها می‌گفتند با صدای بلند بگویید که مادرتان .... است ، مانند زمان قتل‌های زنجیره ای که به آن افراد می گفتند بگویید که من بچه مادرم نیستم !»"
هرگز فراموش نکنیم که مردم ما در جامعه ای زندگی می کنند که خانم دکتر (زهرا) بنی یعقوب را به اتهام ارتباط با مردی می گیرند و سپس جنازه اش را تحویل می دهند. آیا شما وجود اینها را کتمان می کنید ؟ امروز به جای اینکه این مسائل را پیگیری کنید بدون آنکه تحقیقاتی در صحت و یا سقم مطلبی انجام شود به دفاع از عملکردتان می پردازید ؟

مرداد ۱۸، ۱۳۸۸

تجاوز جنسی در زندانها

آقای کروبی در نامه خود خطاب به آقای هاشمی می نویسد: "عده‌ای از افراد بازداشت‌شده مطرح نموده‌اند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده‌اند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است. از سوی دیگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز کرده‌اند به طوری‌که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گردیده‌اند و در کنج خانه‌های خود خزیده‌اند."

آقای کروبی گفته است اگر "این رفتارهای شناعت آمیز" را "به طور متواتر از افراد مختلف که در روزهای اخیر آزاد شده اند" نشنیده بود، باورشان برایش سخت بود."افرادی این مطالب را به من گفته‌اند که دارای پست‌های حساس در این کشور بوده‌اند. نیروهای نام و نشان داری که تعدادی از آنها نیز از رزمندگان دفاع مقدس بوده‌اند.

مبادا بر مقدسی توهین شود (1)مرداد ۱۷، ۱۳۸۸

نمایش دادگاه بیداد ، داد بیداد قسمت دوم

عکس : به ترتیب دادستان، قاضی، پرده چی‌

این نمایش که قسمت دوم آن‌ امروز به روی صحنه رفت با بهره گیری از تجربیات دایی جان ناپلئون، به نقطه ثقلی در در صنعت نمایش‌های لب حوضی‌ آب حوضی‌ بدل شد. بر خلاف پردهٔ اول آن که ملودرامی طنز به شمار میامد این بار یکسره از فکاهی نامه به جای نمایش نامه استفاده شده بود. بنا بر استدلال کارشناسان دایره از آنجا که این نمایش نامه از سوی کائنات و کیهان به نویسندگانش الهام شده پس مقدس است و منتقدینش هم ملحد هستند که با آنها برخورد خواهد شد، نوع برخورد نیز در بهترین حالت نقش آفرینی در نقش متهم خواهد بود.

بازیگران افتخاری این هفته:

کلوتیلد ریس، شهروند فرانسه : خبر چین
شورای فرهنگی بریتانیا : متهم
دولتمردان غربی : اغتشاشگر
تویتر: اغتشاشگر
فیس بوک : متهم
نرم افزار ترجمه انگلیسی به فارسی گوگل : متهم اغتشاشگر

مرداد ۱۴، ۱۳۸۸کمیته هماهنگی جبهه سبز ایران از مردم دعوت کرده تا هم‌زمان با مراسم تحلیف، راس ساعت ۹ صبح در میدان بهارستان تهران مقابل مجلس شورا تجمع کنند. نویسندگان این بیانیه حضور مردم در خیابان‌ها در این روز را ’’یک نه بزرگ دیگر به کودتاچیان‘‘ نامیده‌اند.

جبهه ملی ایران : «در آستانه روز ۱۴ مرداد که یادآور پیام آزادی و آزادگی پدران ماست و ظاهرا می‌بایست با شادمانی و شادی برگزار گردد، مردم ایران باید شاهد مراسم تحلیف فردی باشند که منصوب فرایند شمارش مخدوش آرای انتخابات و احرازکننده غیر مشروع مقام ریاست جمهوری است و بدین ترتیب جو ارعاب، اخافه، خشونت و کشتار جاری با این رویداد نامیمون رقم زده می‌شود

مرداد ۱۲، ۱۳۸۸

خواص جمع خاصیت هاست

خامنه ای:انتخابات برخی خواص را مردود کرد"

چون خواص جمع خاصیت هاست و انتخابات برای مملکت و مردم و سرنوشتشان خواص زیادی دارد که ما هیچ کدامش را در انتخاباتی که گذشت ندیدیم پس راست میگوید!