دی ۱۰، ۱۳۸۸

لطفا کشته سازی نکنید !

سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی : «هیچ تصویری وجود ندارد و شما (خبرنگاران) هم دروغ نگویید و حق ندارید دیگر سئوال‌های دروغ بپرسید».

خودروی شخصی که اغتشاش‌گران را زیر گرفته شناسایی شده و پلاکش هم وجود دارد. روز عاشورا آشوب‌گران با استفاده از یک خودروی سرقتی ۲ نفر را زیر گرفته و کشتند. تلاش برای یافتن این افراد ادامه دارد که هدفشان ضربه زدن به انقلاب بود

کسی را از پل انداختند، یکی را با اسلحه ساچمه‌ای کشتند که این از جریان کشته‌سازی حکایت می‌کند!
دی ۰۷، ۱۳۸۸

سبز آزادی
تو بی‌چاره چه ابلهی اگر پنداری که ما را میشود سرکوب کرد. برگ هایمان، شاخه‌هایمان ، که بر ساقه هم اگر تیشه زنی‌ با میلیونها ریشه که در دلهایمان تنیده ، چه خواهی‌ کرد؟ نهال سبز آزادی ما سرانجام میوه خواهد داد و تو آفت، خشک و سرد خواهی‌ شد. اینبار اما نگهبان و نگهدار آرمان‌هایمان خواهیم بود. اینبار اما میوه را کال نمیخوریم، به یغما یش هم نمیدهیم، که اینبار سایه‌اش پناه همه ماست، همه ایران.

آذر ۱۰، ۱۳۸۸

چه کسی‌ شخصیت سال مجله time خواهد بود ؟

1951


ایرانیان معترض پیشتاز نظر سنجی تایم:


از سال ۱۹۲۷ تا کنون ، هر ساله شخصیتی برجسته بر روی جلد مجله تایم نقش می‌‌بندد. معمولاً کسانی‌ نامزد دریافت عنوان person of the year میگردند که سهمی و یا نقشی‌ در زندگی‌ اجتمأعی، سیاسی، علمی‌، هنری و یا تجاری و حتا نظامی بشر داشته اند. اولین ایرانی‌ که تصویرش به عنوان شخصیت سال بر روی جلد مجله تایم نقش بست کسی‌ نبود جز محمد مصدق نخست وزیر جاودانه ایران.


آیا این بار جنبش سبز ایران است که برنده عنوان شخصیت سال مجله تایم می‌‌شود؟