مهر ۲۴، ۱۳۸۸

احمد جنتی به بهشت میرود !

احمد جنتی در مورد تظاهرات غیردولتی در سیزده آبان هشدار داد!

عکسی از احمد جنتی در بهشت , این عکس که به تازگی انتشار یافته توسط رابط امام زمان
که خبر‌های آن دنیا را از طریق جمکران به خارج قاچاق می‌کند در اختیار خبرگزاریها قرار گرفته


...


مهر ۲۲، ۱۳۸۸

کینه جومادر احسان نصرالهی : با اعدام بهنود شجاعی سبک شدم و احساس آرامش می کنم !

تنها می‌توان گفت شرم بر این نازن که تهیست از هر چه نکوست

مهر ۱۹، ۱۳۸۸

بهنود شجاعی

صبح اینترنت را باز کنی‌ و خبر اعدامی نفست را حبس کند. این شیوه دادگستری بدوی و منفور نتیجه‌اش همدردی با مجرم بخت برگشته است و نفرین به خانواده قربانی!