فروردین ۱۴، ۱۳۹۳

هر ايرانى بايد ٦دلار جريمه بپردازد

" بر اساس رأی دادگاهی در نیویورک، آسمانخراش متعلق به "بنیاد علوی" در محله منهتن این شهر باید فروخته شود. عواید حاصل به افرادی پرداخت میشود که قرار است در ارتباط با حملات تروریستی از ایران غرامت دریافت کنند

ارزش آسمانخراش شماره ۶۵۰ در خیابان پنجم محله منهتن در نیویورک آمریکا ۵۰۰ میلیون دلار برآورد شده است. ۴۰ درصد از آسمانخراش ۳۶ طبقه منهتن در مرکز نیویورک متعلق به شرکتهای "آسا"، وابسته به بانک ملی ایران و ۶۰ درصد دیگر متعلق به "بنیاد علوی" وابسته به بنیاد مستضعفان است. بنیاد علوی پیش از انقلاب ۵۷ "بنیاد پهلوی" نام داشت. 


بنابراين هر ايرانى بايد در اين ماجرا حدود ٦دلار هزينه كثافت كارى حكومتش را بدهد. البته اين منهاى هزينه ايست كه قبل از اين خرج خود تروريستها و سگهاى حكومتى گشته است