آبان ۱۸، ۱۳۹۱

ستار بهشتی


ستار بهشتی وبلاگنویس که در روزهای اخیر توسط "پلیس فتا" بازداشت شده بود، زیر شکنجه ماموران کشته شده است. عموی این وبلاگ نویس میگوید، علت فوت را جویا شدیم ولی به ما گفتند "خفه شوید" و به شما ربطی ندارد