خرداد ۰۶، ۱۳۸۹

مخالف نظام مخالف نظام مخالف نظام


ضرغامی گفت جشنواره کن همهٔ تلاشش برای مخالفت با نظام است

از آنجایی که بازیگر و هنرمند و غرب و شرق و ژولیت بینوش و کارگر و ایرانی‌ و غیر ایرانی‌ و خواننده و کارگردان و خارجی‌ و دهقان و بقیه آدم‌ها با رژیم دشمنند و به طور طبیعی همه دنیا با جمهوری اسلامی مخالفند این پرسش پیش میاید که چرا همه با این رژیم مخالفند؟ و اگر اینطور است پس چرا گورش را گم نمیکند؟


اردیبهشت ۲۹، ۱۳۸۹

بازگشت آدمکش


قاتل بختیار به ایران بازگشت! مزدوران هم بنا بر سنت مزدوری به استقبالش رفتند. بی‌چاره هنوز نمی‌داند که کسی‌ چشم دیدنش را ندارد. تف مردم به روی بیشرمت

اردیبهشت ۱۹، ۱۳۸۹

اعدام


فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی و مهدی اسلامیان اعدام شدند.