آذر ۲۱، ۱۳۹۰

حمله بریتانیا به سفارت خودش

کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران : "طرف انگلیسی سیستم حفاظتی سفارت را کاملا رعایت نکرده است و حتی دربها به گونهای بود که افراد به راحتی توانستند وارد سفارت شوند."

که اصل قضیه، مشکوک و قابل بررسی است.