بهمن ۱۹، ۱۳۹۴

فراخونRohani


اگر اقتصاد دزد محور باعث رفاه در زندگى شما شده، اگر چاپلوسى و خايه مالى پديده اى جدانشدنى از شخصيت شماست، اگر حقارت توسرى خورى براى شما مطلوب واقع شده، اگر انرژى هسته اى تنها انرژى هست كه ميشناسيد و بى آن شل ميشويد و از كار مى افتيد، اگر ترجيح مى دهيد موهومات را بنمايه انديشه هاى خود كنيد و يا مغزتان را در زير كمر نگهدارى كنيد، اگر از فرم زنجير بر پايتان به وجد آمده ايد، اگر از ديدن همسايه اى كه اجاره اش را با فروش كليه اش داده است خندان شده ايد، اگر در ذهنتان زن شاسى و مرد مارك ماشين است، اگر كودك اچ اى وى مثبتى كه شيشه ماشين شما را سر چهار راه ارزانتر از كارواش تميز ميكند خم به ابرويتان نمى آورد، اگر كارتونك را نمادى براى خود وشير و خورشيد را از براى طاغوت مى انگاريد،  اگر صادرات مازاد دختر مملكت خود را به خليج از اركان اقتصاد مقاومتى ميدانيد، اگر مى دانيد كه خر شده ايد و با اينحال خر مانده ايد، اگر شهر طويله است و شما چهار پاييد.. از شما دعوت ميشود در انتخابات پيش رو و پس از آن و به طوركلى در هر انتخابات ديگر جمهورى اسلامى شركت كنيد و نماينده خود را انتخاب كنيد. با تشكر از شما