بهمن ۱۱، ۱۳۹۴

بچه بازيست حكومت ما

"رهبر ایران به فرمانده نیروی دریایی سپاه و بازداشتکنندگان ملوانان آمریکایی نشان فتح داد"


همه اش به يك جور بازى كودكانه مى ماند. آدم را به فكر فرو ميبرد. اصلاً خنده دارد. ما اينها را زيادى جدى گرفته ايم. اينها خودشان هم خبر ندارند كه احمق و بيخبرند و از واقعيات دنياى اطرافشان دركى منطقى ندارند. ما اينها را خيلى جدى گرفته ايم حال اينكه به بچه هايى مى مانند كه شاه بازيشان گرفته. كمى در احوالشان اگر بنگريم ميبينيم كه اصلاً در باغ نيستند و حسابى سرگرم بازى هستند. بچه هاى تخس و چموشى هستند كه بازيشان راستكى شده! ما جدى گرفتيم...! توى دهنى نخورده اند. ما را هم مسخره دنيا كرده اند. مسخره خودشان كرده اند.

بهمن ۰۷، ۱۳۹۴

معناى سياست

پسر ميرود پيش پدرش و از او ميپرسد؛ پدر سياست يعنى چه؟

پدر پاسخ مى دهد: ببين پسرم، تو همين خانواده خودمان را نگاه كن. پول نزد من است پس من اون بالا حكومت هستم، مادرت كمى از آن را خرج خانه ميكند پس او دولت است، پدر بزرگت كه با ما زندگى ميكند مراقب است كه همه چيز روى حساب و كتاب پيش برود پس او نگهبان است و كلفت خانه زينب هم طبقه كارگر است همه اينها از براى آسايش توست پس تو مردم هستى و خواهر كوچكت كه هنوز در قنداق است مصداق آينده است. فهميدى پسرم؟ پسر كمى مكس ميكند و ميگويد بايد يك كم رويش فكر كنم.

آنشب نيمه شب پسر بر اثر نق زدن هاى خواهرش كه در شلوارش ريده بود از خواب بيدار ميشود و به سمت اتاق خواب پدر و مادرش ميرود. در آنجا مادرش را ميبيند كه خوابيده و بلند بلند خرو پف ميكند، سپس به اتاق كلفت خانه ميرود كه از لاى در ميبيند زينب خانم با پدرش مشغول عشق بازى هستند و پدر بزرگش پنهانى پشت پنجره ديدشان ميزند. پسر هم بى نتيجه باز ميگردد به اتاقش . فرداى آن روز پدرش ميپرسد چه شد پسرم بلاخره فهميدى سياست يعنى چه؟ پسر پاسخ ميدهد، بله پدر جان؛ حكومت فاسد است و خيانت ميكند و از طبقه كارگر سواستفاده ميكند، دولت در خواب است، نگهبان شريك حكومت است و خود فاسد است و نظاره گر، مردم در به در و مورد بى اعتنايى و وامانده ، آينده غرق در گُه !

دی ۲۰، ۱۳۹۴

همين طويله دزدان

خامنه اى ميگويد مجلس آينده بايد مانند مجلس فعلى باشد و همين شكلى باشد

به عبارتى ديگر بايد همين طويله اى باشد كه مشتى بيسواد، خودفروش و سر سپرده و دزد و جانى و بى بته دغل باز در آن چند سالى چپاول كردند و بردند خوردند و خيانت كردند و هريك مانند خرى به نوبت به آقا سوارى داده اند 

دی ۱۹، ۱۳۹۴

پدرسوخته

...
 خامنه ای در سخنرانی امروز بار دیگر به وقایع اعتراضی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ اشاره کرده و گفته "این کارهای سال ۸۸ از ابتکارات جدید آنها علیه انقلاب بود؛ به بهانه انتخاب یک دولتی که مورد قبول آمریکا نیست، آن اقلیتی را که رأی نیاورده بکشند در خیابان و یک رنگی به آنها بدهند و کمکشان کنند؛ آمدند اینجا هم انجام بدهند و نتوانستند... این، انقلاب رنگی بود، کودتای رنگی ناموفق" بود.