خرداد ۱۱، ۱۳۹۵

پيدا كنيد مغلطه را

آمده كه:

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران که برای یک سفر استانی به آذربایجان غربی سفر کرده، در یک سخنرانی در مهاباد گفته "به عنوان رئیس جمهوری و رئیس شورای امنیت ملی به صراحت اعلام میکنم در ایران اسلامی هیچ کسی حق ندارد، بین مسلمانان و پیرو یک مذهب با مذهبی دیگر امتیازی قایل شود." 

                   !!!؟!!؟!؟؟؟؟!

...در ايران اسلامى"

خود اين به اين معناست كه ايران اسلاميست و غير مسلمان و غير از شيعه مسلمان و نيمه مسلمان و كم مسلمان و نامسلمان  در ايران اسلامى چه مى كنند؟ مهمان هستند؟ سربار هستند؟ نخاله هستند؟ نارس هستند؟ به هر حال هستند هر چه هستند!

اردیبهشت ۱۶، ۱۳۹۵

شِر


دختر خاله دارم خيلى قشنگه 
وقتى كه پا ميده اينجور صدا ميده
ماچ ماچو ماچ ماچو ماچ ماچو ماچ
يه نو كيسه هستش خيلى مايه داره
وقتى كه پز ميده اينجور صدا ميده
لينگ ديليلينگ و لينگ و لينگ و لينگ
يه همساده داريم برجش بلنده
وقتى كه رو سكسه اينجور صدا ميده
اه اهو اوه اوه و اه اوهو اه هو اه اوهو اه
يه سپاهى داريم زور و تفنگش
بالا رو نگاه كرديم ما و فشنگش
تير و تير و تير و تير و تير
زنجانى داريم كه ميبُره كاردش
وقتى كه تحريميم شمش طلا بارش
چه چه و به به و چه چه و به به و چه
يه روزنامه داريم سگ در بيته
خبر وقتى ميده اينجور مينويسه
وق وق و واق واق و وق وق و واق
يه بسيجى داريم  غرقه توهم
بوالفضول مضحك مزاحم مردم 
 ديس ديسو سانديسو ديس و ديس و ديس
ايت الله داريم خرف و فسيله 
وقتى پيشنمازه اينجورى وا ميده
گوز گوز و گوز و گوز و گوز و گوز 
 نماينده داريم توى طويله
دغل باز آشغال پُره مكر وحيله
 شاش بش و شاش بشو بشاش بش

 يه رهبرى داريم همه چيمون دستش
ما سيخيم و بستش بابا ناز شصتش

""""""""""