تیر ۰۷، ۱۳۹۲

آخوند را اگر .... مى گويد ......امام جمعه موقت تهران: انتخابات محکم و برنامه ریزی شده ۹۲ تودهنی به مدعیان تقلب ۸۸ بود


کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، گفته است که نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر نشان میدهد که ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نادرست بوده است!

خرداد ۳۰، ۱۳۹۲

توقعات شما بيجا
خاتمى گفت كه رييس جمهور بايد هماهنگ با رهبر باشد ومردم هم توقع بيجا نداشته باشند، حالا برويد و چهارسال سر كار باشيد، شما كه راى حماسى مى دهيد 

آيا ما مردمانى بس عجيب نيستيم: نخستين حقوق انسانيمان را گرفته اند و در حسرت كمترين ها دلخوش گزينه بد از بدترينها شده ايم

از ميان ميليونها ايرانى نابغه و فرهيخته و با شرف و باسواد در چهارگوشه دنيا هشت سر سپرده كم سواد  جانى وطن و مردم فروش را با اطمينان به خودى بودن، رذل بودن داده اند كه انتخاب كنيم، ما هم كه با شور و هيجان در بازيشان شركت ميكنيم و تازه پس از آن جشن و پايكوبى هم راه مى اندازيم! آيا عجيب مردمانى نيستيم؟ 

خرداد ۲۶، ۱۳۹۲

آنها كه بنفش شدند

ما هنوز سبز مانده ايم ، اصلأ قرار نبود كه بنفش بشويم، اگر هم كه قرار بر اين مى بود كه مثل آفتاب پرست رنگ عوض كنيم پس چرا سبز را آنقدر جدى گرفتيم كه به خاطرش كتك بخوريم، زندان برويم، مورد تجاوز و شكنجه قرار  بگيريم و ممنوع الخروج و ممنوع الورود شويم و سركوب شويم و به خاطرش جان هم بدهيم؟ 
اينها كه راى ما را به يغما بردند و سگخور كردند جامعه و كشور را به لبه پرتگاه برده اند و حالا در داخل و خارج به بن بست خورده اند و خود  و منافع خود را در خطر ديده اند خطر را احساس ميكنند، حال آمده اند بر سبز ما بنفش ريخته اند و از ما دلقك هاى رنگى ساخته اند كه گويي چيزى نشده است
موسوى وكروبى در بندند و صدها زندانى سياسى هر روز شكنجه مى شوند و هنوز كسى پاسخگوى  كشتار و شكنجه و تجاوز هاى سال ٨٨ نيست


خرداد ۲۵، ۱۳۹۲

آنچه در خور ماستميليونها ايرانى به جمهورى اسلامى، به فقر و درماندگى، به دزدى و چپاول، به نامردى، به ميهن فروشى، به خيانت، به جنايت، به حقارت، به پس ماندگى و عقب افتادگى، به دروغ و ناراستى، به بزدلى و ترس  آرى گفتند! ء

آقا نصرالله گفته !

حسن نصرالله، رهبر حزبالله لبنان: "این جشن بزرگ دموکراسی را که بر پا شده به حضرت امام خامنهای و ملت ایران تبریک میگویم. هر رایی که هر یک از شهروندان ایرانی به داخل صندوق میاندازند، مهر تاییدی بر نظام جمهوری اسلامی ایران است."


خرداد ۲۴، ۱۳۹۲

رای به اهریمن

همه با هم برویم یک بار دیگر حماسه به پا کنیم، یک بار دیگر .. یک بار دیگر.. آقا رای ما را می‌خواهد.. آقا و بیتش می‌خواهد.. گفت به خاطر نظام که نه به خاطر ایران بدهید به من.. همه چیزتان در دست من، رای تان هم از برای من.. گفت ..

خرداد ۲۰، ۱۳۹۲

جريان چيه؟

سعید جلیلی میگوید جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر با سه جریان مختلف فتنه، انحرافی و تردید درگیر بودهاست" 
!!!
جريان ترديد هم به جريانات ديگر پيوست، جريان فتنه، جريان انحرافى، جريان برق، جريان دزدى، جريان سركوب، جريان آب، جريان آخوند، جريان اعدامها... بازداشتها...ستاره ايها...اصولا در جمهورى اسلامى نمى شود تف انداخت بدون آنكه به جريانى ترشح نكند

خرداد ۱۶، ۱۳۹۲

گزينه هاخوب، بذار ببینم چه کسی را باید وکیل خودم کنم... ه ه م م م ..کدومشون باید بشه رئیس جمهوره ایران من...ه ه م م م.. دزد؟ آره راست میگی دزد  و شریک دزدان همشون.. بعد دیگه دیگه.. به دستاشونم که خون خشک شده چسبیده..سر سپرده هم که هستن..جانی و دروغگو و شیاد هم که به همشون میچسبه..نامرد و موذی هم که هستن..اه چه سخت شد ..آدم نمیدونه به کدوم رای بده..ه ه م م م..